ความเป็นส่วนตัว

เอกสารต่อไปนี้ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ CAMBRIDGE COMMERCIAL EQUIPMENT PTY LTD ( CCE) www.ccesales.com CCE มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุดแก่คุณ CCE ผูกพันตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Crh) ซึ่งกำหนดหลักการหลายประการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

มีหลายแง่มุมของเว็บไซต์ที่สามารถดูได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สำหรับการเข้าถึงคุณลักษณะการสนับสนุนลูกค้า CCE ในอนาคต คุณจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน หรือให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการกู้คืนรหัสผ่านที่สูญหายของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการข้อซักถามเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า การดำเนินการธุรกรรม หรือการขนส่งสินค้าของลูกค้า บริษัทเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้รับเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ CCE ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านี้ผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมแต่ละคนเข้าถึงไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันและภาษา ระบบปฏิบัติการ หน้าที่ดูขณะเรียกดูไซต์ เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บ และที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ใช้ภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดปริมาณการเข้าชม แนวโน้ม และการนำเสนอเนื้อหาส่วนบุคคลให้กับคุณในขณะที่คุณอยู่ที่ไซต์นี้เท่านั้น

ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการใช้งานใหม่ที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา หากแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้เท่านั้น ข้อมูลที่รวบรวมจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

CCE ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อโต้แย้งต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณไม่ควรเข้าถึงหรือใช้ไซต์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบ คุณอาจต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย CCE ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการค้นหาและให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณตามคำขอ

ติดต่อเรา

CCE ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในช่วงเวลาทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

โพสต์: เรียน: นโยบายความเป็นส่วนตัว,
CAMBRIDGE COMMERCIAL EQUIPMENT PTY LTD
ตู้ปณ. 478, BERWICK, VIC, 3806
อีเมล์: sales@ccesales.com
Language
English
Open drop down