Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển làm lạnh ELITECH

Tải xuống tệp .pdf cho bộ điều khiển ELITECH tại đây.

bấm vào đây để tải xuống EC16 Tủ lạnh Hướng dẫn sử dụng .pdf. (Đối với các model tủ lạnh CCE610A2, CCE1125A2)

bấm vào đây để tải xuống ECS180A Freezer Manual .pdf. (Đối với kiểu FREEZER LD380F, CCE1125FA2.)

Language
English
Open drop down