1 Door Bakers Mate Bakery Freezer

1 Door Bakers Mate Bakery Freezer

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tủ đông bánh BMF1.

Loại tiếp cận, phù hợp với dây 16"và 18"của thợ làm bánh.

Language
English
Open drop down