2 Door Bakers Mate Fridge Bakery Refrigerator

2 Door Bakers Mate Fridge Bakery Refrigerator

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tủ lạnh bánh mì BMC2 Bakers Mate Fridges.

Loại tiếp cận, phù hợp với dây 16"và 18"của thợ làm bánh.

Language
English
Open drop down