2 Drawer CONQUEST CCE160SD Underbar Refrigerator - Cambridge Commercial Equipment

2 ngăn kéo CONQUEST CCE160SD Tủ lạnh dưới thanh

  • $995.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CONQUEST Model CCE160SD tủ lạnh có ngăn kéo dưới thanh.

CONQUEST Model CCE160SD tủ lạnh có ngăn kéo dưới thanh.

Tải tài liệu tại đây

Language
English
Open drop down