2 Glass Door MPW7T2D GN Underbar Refrigerator - Cambridge Commercial Equipment

Tủ lạnh 2 cửa kính MPW7T2D GN

  • $3,110.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CONQUEST 2 Cửa kính MPW7T2D GN Tủ lạnh
CONQUEST độ sâu 700 mm Tủ lạnh dưới thanh cửa kính

Language
English
Open drop down