3 Glass Door MPW7T3D GN Underbar Refrigerator - Cambridge Commercial Equipment

Tủ lạnh 3 cửa kính MPW7T3D GN

  • $3,650.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CONQUEST 3 Cửa kính MPW7T3D GN Tủ lạnh Underbar
CONQUEST độ sâu 700 mm Tủ lạnh dưới thanh cửa kính

Language
English
Open drop down