4 Glass Door MPW7T4D GN Underbar Refrigerator - Cambridge Commercial Equipment

Tủ lạnh 4 cửa kính MPW7T4D GN

  • $4,482.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CONQUEST 4 Cửa kính MPW7T4D GN Tủ lạnh Underbar
CONQUEST độ sâu 700 mm Tủ lạnh dưới thanh cửa kính

Language
English
Open drop down