Condensor to suit CRUSADER - CCE1130

Condensor to suit CRUSADER - CCE1130

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tên:Bộ ngưng tụ CRUSADER
Cuộn dây ngưng tụ phù hợp với các mô hình dưới đây:
CCE605/CCE1130/CCE1630
* Lưu ý - CCE605 sử dụng 1 tụ điện, CCE1130 & CCE1630 sử dụng 2 tụ
(hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down