Bộ điều khiển Carel điện tử phù hợp với tủ đông CONQUEST - PZEZC1E0P0

 • $135.00
  Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 • Bộ điều khiển, Carel điện tử phù hợp với tủ đông. • Tên:Carel EASY - Ứng dụng đầu dò NTC kép, Nhiệt độ thấp
  Các nhà sản xuất một phần số:PJEZC1E0P0

  Phù hợp với:Hầu hết các mẫu tủ đông bao gồm CRUSADER/CONQUEST
  Lưu ý:Không bao gồm đầu dò. Hướng dẫn và kẹp gắn kèm theo
Language
English
Open drop down