Controller Carel electronic to suit CONQUEST freezers - PZEZC1E0P0

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


  • Bộ điều khiển, Carel điện tử phù hợp với tủ đông.  • Tên:Carel EASY - Ứng dụng đầu dò NTC kép, Nhiệt độ thấp
    Các nhà sản xuất một phần số:PJEZC1E0P0

    Phù hợp với:Hầu hết các mẫu tủ đông bao gồm CRUSADER/CONQUEST
    Lưu ý:Không bao gồm đầu dò. Hướng dẫn và kẹp gắn kèm theo
Language
English
Open drop down