Controller Electronic FS313 for Glass Door Ruey Shing Freezer ( replaces LF313LDRS)

 • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 • FS33 Bộ điều khiển Lu Chu Điện tử phù hợp với Tủ đông Ruey Shing Cửa kính


 • Tên:FS313
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Chiều sâu (mm)
  Phù hợp với:Các mẫu tủ đông Cửa kính thẳng có lắp bộ điều khiển điện tử.
  Hoàn thành với tất cả các thành phần trong hình.
Language
English
Open drop down