Controller Electronic SF915a

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


  • Bộ điều khiển SF-915a Điện tử - Tủ đông CRUSADER/CONQUEST và một số kiểu tủ lạnh


  • Tên:SF-915a
    Phù hợp với:Tủ lạnh/Tủ đông bằng thép không gỉ chắc chắn. Cũng phù hợp với tất cả CUB dưới tủ lạnh
    Hoàn thành với tất cả các thành phần trong hình.
Language
English
Open drop down