1 Tủ lạnh Crusader một cửa kính CCE605F Tủ lạnh 430 Lts

  • $2,490.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CRUSADER Một Cửa CCE605F cho hoa được bảo hành 3 năm có giới hạn.

CRUSADER PREMIUM 1 cửa tủ lạnh hoa

Tải tài liệu tại đây

Language
English
Open drop down