Thiết bị bay hơi Coil CF1225T Tủ đông Conquest

Thiết bị bay hơi Coil CF1225T Tủ đông Conquest

  • $395.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CR1225T www.ccesales.com

Tên:Cuộn dây bay hơi
Cuộn dây bay hơi phù hợp với mô hình dưới đây:
CF1225T - Tủ đông thẳng
(hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down