Tủ lạnh Coil CR1225T Conquest Tủ lạnh

Tủ lạnh Coil CR1225T Conquest Tủ lạnh

  • $365.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CR1225T www.ccesales.com

Tên:Cuộn dây bay hơi
Cuộn dây bay hơi phù hợp với mô hình dưới đây:
CR1225T - Tủ lạnh kín
(hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down