Evaporator Coil CCE1130 CRUSADER refrigerator

Evaporator Coil CCE1130 CRUSADER refrigerator

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tên:Cuộn dây bay hơi CCE1130
Cuộn dây bay hơi phù hợp với mô hình bên dưới:CRUSADER
CCE1130 Trắng/Đen
(hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down