Động cơ quạt - CCE1130

Động cơ quạt - CCE1130

  • $25.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tên:Máy ngưng tụ CRUSADER/Động cơ quạt bay hơi
Động cơ quạt phù hợp với các mô hình dưới đây:
CCE605/CCE1130/CCE1630
Động cơ quạt này giống với Thiết bị bay hơi & Thiết bị ngưng tụ trên các kiểu máy được liệt kê ở trên. Lưỡi quạt được bán riêng
(hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down