JKD - Tụ khởi động 80uf

  • $65.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


  • JKD - Tụ điện khởi động, 80 uf +/- 10uf
  • Tên:Tụ khởi động JKD
    Thay thế trực tiếp cho tụ khởi động Danfoss/Secop. Sẽ phù hợp với các thiết bị thẳng đứng CCE1130/1630 với máy nén KONOR/SECOP
    Bao gồm khung gắn kết giao phối
Language
English
Open drop down