RK625a Controller for Conquest Royal-Kincool Glacian MPW refrigerators

RK625a Controller for Conquest Royal-Kincool Glacian MPW refrigerators

  • Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


  • Hoàn thành bộ điều khiển RK625a
  • Tên:Bộ điều khiển làm lạnh RK-625a
    Bao gồm màn hình phía trước, PCB chính và tất cả các đầu dò
    Phù hợp với:M-PW6T dưới tủ lạnh và thanh pizza PW
    Hoàn thành với tất cả các thành phần trong hình.
Language
English
Open drop down