Bộ Castor xoay - Crusader CCE1130

Bộ Castor xoay - Crusader CCE1130

  • $39.00
    Đơn giá mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CRUSADER Castor Set
Bánh xe phù hợp với các mô hình bên dưới:
CCE1130/CCE1630
Bán theo bộ 4 x Castors.
2 x KHÓA, 2 x KHÔNG KHÓA
Language
English
Open drop down